Wat is vermogensaanwasbelasting

wat is vermogensaanwasbelasting

Heb je vermogen, zoals spaargeld, aandelen, onroerend goed of kunst? Dan betaal je daar nu belasting over in box 3, op basis van een fictief rendement. Maar dat gaat veranderen. Het kabinet wil vanaf 2027 een nieuwe belasting invoeren in box 3: de vermogensaanwasbelasting, afgekort VAB. Deze belasting is gebaseerd op het werkelijke rendement dat je behaalt met je vermogen. Wat houdt deze belasting in, hoe werkt het, wat zijn de voor- en nadelen, en wat betekent het voor jou als belastingplichtige? In dit artikel gaan we dieper in op het begrip vermogensaanwasbelasting.

vermogensaanwasbelasting

Vermogensaanwasbelasting betekenis

De definitie van vermogensaanwasbelasting is:

“Vermogensaanwasbelasting is een belasting die je betaalt op basis van het werkelijke rendement dat je behaalt met je vermogen. Vermogensaanwasbelasting wordt afgekort als VAB”.

Wat is vermogensaanwasbelasting (VAB)?

Vermogensaanwasbelasting is dus belasting die geheven wordt op basis van het werkelijke rendement dat je behaalt met je vermogen. Je vermogen kan bestaan uit verschillende elementen zoals geld, onroerend goed, aandelen , edelmetalen of misschien wel kostbare kunstwerken. De vermogensaanwas is het verschil tussen de waarde van je vermogen aan het begin van het belastingjaar (peildatum) versus de waarde aan het einde van het jaar. Mocht je inkomsten hebben uit bijvoorbeeld rente op spaargeld, dividend van aandelen of huurinkomsten van een woning/pand dat je verhuurt, betaal je hier ook belasting over. Gemaakte kosten in deze periode mag je wel aftrekken van je inkomsten. Vervolgens betaal je een vast percentage aan belasting over je vermogensaanwas en inkomsten. Dit percentage is nog niet bekend, maar in dit artikel maken wij de aanname dat dit minimaal rond de 36% zal zijn.

Vrijgesteld inkomen vermogensaanwasbelasting

In het huidige stelsel wordt er rekening gehouden met het heffingsvrij vermogen. Dit is het bedrag dat je kunt hebben zonder dat je hierover vermogensbelasting in box 3 betaalt. Voor 2024 is dit bedrag vastgesteld op €57.000 per persoon. Met een fiscale partner is dit bedrag  €114.000. Het nieuwe stelsel onder vermogensaanwasbelasting wordt dit jaar op de schop gegooid. Met vermogensaanwasbelasting wordt je volledige vermogen meegenomen, maar wordt een deel van je inkomsten over je vermogen niet meegenomen. Dit is het vrijgesteld inkomen. Het exacte bedrag is nog niet bekend, maar volgens experts lijkt de hoogte van dit bedrag vastgezet te worden op €1000,- euro. Je gaat in de nieuwe situatie belasting betalen als je inkomsten uit vermogen (rente op spaargeld, waardestijging van je aandelen etc) hoger zijn dan €1000,- euro.

Voorbeeld vermogensaanwasbelasting

Stel je hebt op 1 januari 2027 een vermogen van €320.000. Dit vermogen bestaat voor €20.000 euro uit spaargeld en voor €300.000 uit aandelen die je geïnvesteerd hebt. In dit belastingjaar ontvang je €600 euro aan rente (3% in dit voorbeeld) en krijg je €3000 euro aan dividend. Verder heb je €200 euro aan beheerkosten. Op 31 december 2027 is het vermogen gestegen naar €350.000. Dit komt doordat bepaalde aandelen een uitstekend rendement hebben behaald. Je vermogensaanwas is in dit voorbeeld €26.400 euro. De inkomsten die je hebt vergaard zijn (€600 (Rente) + €3000 euro (Dividend)) – (€200,- euro (Beheerkosten) = €1800,- euro. Vervolgens betaal je 36% belasting over je vermogensaanwas en je inkomsten.

  • Vermogensaanwas: €26.400 / 36% = €9504,-
  • Inkomsten: €3400 / 36% = €1224

De totale belasting die je dient te betalen over je vermogen is in dit voorbeeld: €10.728,-

Wil jij zelf een situatie berekenen? Berekenhet.nl heeft hiervoor een tool gemaakt: Box 3 vermogensaanwasbelasting

Wat zijn de voor- en nadelen van vermogensaanwasbelasting

Volgens verschillende experts zijn er een aantal voordelen. Het eerste voordeel van vermogensaanwasbelasting is dat het beter aansluit bij het daadwerkelijke rendement dat iemand behaald met zijn vermogen. Je betaalt immers alleen belasting over de inkomsten en de waardestijging die gerealiseerd is, en niet op het fictieve rendement (dat nu van toepassing is) gebaseerd op een gemiddelde. Het tweede voordeel is dat vermogensaanwasbelasting rechtvaardiger is omdat het vermogen dat meer rendement oplevert ook meer belast wordt.

Voor sommige mensen kan dit echter nadelig zijn. Dit is vooral nadelig voor mensen met een hoog rendement op het vermogen. Een ander nadeel is dat dit systeem complexer is en meer administratieve arbeid vergt. Jij moet namelijk zelf bij je inkomstenbelasting aangifte aangeven wat de waarde van de verschillende onderdelen is. Misschien wel het grootste nadeel is dat vermogensaanwasbelasting kan zorgen voor liquiditeitsproblemen. Je betaalt immers belasting over een waardestijging van het vermogen, maar dit betekent natuurlijk niet dat jij bijvoorbeeld bepaalde aandelen verkocht hebt. Dit kan negatief uitpakken als het vermogen grote schommelingen laat zien of als je weinig inkomsten genereert. Zoals in bovenstaande voorbeeld dien je wel even €10.728,- belasting te betalen. 

Wanneer wordt het vermogensaanwasbelasting systeem ingevoerd

Het kabinet heeft de ambitie om dit vanaf 1 januari 2027 in te voeren in box 3 en zo af te stappen van het huidige forfaitair rendement. Omdat het huidige kabinet demissionair is, is het aan het volgende kabinet om de invulling van dit concept te herzien of daadwerkelijk in te dienen.  

Conclusie vermogensaanwasbelasting

Vermogensaanwasbelasting is een belasting die je betaalt op basis van het werkelijke rendement dat je behaalt met je vermogen. Je vermogen kan bestaan uit verschillende elementen zoals geld, onroerend goed, aandelen , edelmetalen of misschien wel kostbare kunstwerken. De vermogensaanwas is het verschil tussen de waarde van je vermogen aan het begin van het belastingjaar (peildatum) versus de waarde aan het einde van het jaar. Mocht je inkomsten hebben uit bijvoorbeeld rente op spaargeld, dividend van aandelen of huurinkomsten van een woning/pand dat je verhuurt, betaal je hier ook belasting over.

Gemaakte kosten in deze periode mag je wel aftrekken van je inkomsten. Vervolgens betaal je een vast percentage aan belasting over je vermogensaanwas en inkomsten. Dit percentage is nog niet bekend, maar in dit artikel maken wij de aanname dat dit minimaal rond de 36% zal zijn. Volgens verschillende experts zijn er een aantal voordelen omtrent vermogensaanwasbelasting. Een van de voordelen is dat het beter aansluit bij het daadwerkelijke rendement dat iemand behaald met zijn vermogen. Een van de nadelen echter is dat vermogensaanwasbelasting kan zorgen voor liquiditeitsproblemen. Je betaalt immers belasting over een waardestijging van het vermogen, maar dit betekent natuurlijk niet dat jij bijvoorbeeld bepaalde aandelen verkocht hebt.

FAQ Wat is vermogensaanwasbelasting

Hieronder staan de meest gestelde vragen over wat is vermogensaanwasbelasting:

Wat is vermogensaanwasbelasting?

Vermogensaanwasbelasting is een belasting die je betaalt op basis van het werkelijke rendement dat je behaalt met je vermogen. Vermogensaanwasbelasting wordt afgekort als VAB.

Hoe hoog is het tarief van vermogensaanwasbelasting?

Het tarief is nog niet definitief vastgesteld. Wij maken de aanname dat dit minimaal rond het tarief van 36% zal zijn, maar dit kan uiteraard wijzigen op basis van budgettaire afwegingen van het kabinet.

Hoe kan ik de vermogensaanwasbelasting berekenen?

De vermogensaanwas is het verschil tussen de waarde van je vermogen aan het begin van het belastingjaar (peildatum) versus de waarde aan het einde van het jaar. Mocht je inkomsten hebben uit bijvoorbeeld rente op spaargeld, dividend van aandelen of huurinkomsten van een woning/pand dat je verhuurt, betaal je hier ook belasting over. Gemaakte kosten in deze periode mag je wel aftrekken van je inkomsten. Vervolgens betaal je een vast percentage aan belasting over je vermogensaanwas en inkomsten. Dit percentage is nog niet bekend, maar in dit artikel maken wij de aanname dat dit minimaal rond de 36% zal zijn.