Hoeveel spaargeld belastingvrij 2024: alles wat je moet weten

hoeveel spaargeld belastingvrij in 2024

Wanneer je iedere maand een bedrag wegzet, bouw je geleidelijk aan een grote pot met spaargeld op. Uiteraard wil je natuurlijk ook weten hoeveel vermogensbelasting je hierover moet betalen. In dit artikel leggen we uit hoe de vermogensbelasting werkt, wat het heffingsvrije vermogen in 2024 is en hoe jij zelf de berekening kunt maken hoeveel belasting je over je spaargeld moet betalen. Zo weet je na het lezen van dit artikel hoeveel spaargeld belastingvrij je in 2024 mag hebben.

spaargeld belastingvrij 2024

Wat is vermogensbelasting?

Vermogensbelasting is een belasting die geheven wordt over je vermogen. Je vermogen kan bestaan uit spaargeld, beleggingen, een tweede woning (en andere bezittingen) minus de schulden die je hebt. Deze belasting die betaald wordt over je vermogen, is je vermogen in box 3.

Het heffingsvrij vermogen (2024)

Het heffingsvrij vermogen is het vermogen dat je in Nederland kunt bezitten zonder dat jij hier belasting over betaald. Ieder jaar wordt dit bedrag vastgesteld en geïndexeerd op basis van de inflatie. Dit jaar heeft het kabinet besloten om dit jaar het heffingsvrij vermogen niet te indexeren waardoor deze gelijk blijft tot 2023. Het heffingsvrij vermogen in 2024 is vastgesteld op €57.000. Voor fiscale partners is dit samen €114.000. Het belastingtarief daarentegen is wel verhoogd naar 36% in 2024. Deze wijziging is pas voelbaar wanneer je je aangifte inkomstenbelasting in 2025 invult over het belastingjaar 2024.

Wil je een uitgebreider artikel lezen over het heffingsvrij vermogen lees dan ons artikel: Heffingsvrij vermogen 2024.

Hoe bereken je de belasting over je spaargeld in 2024?

Wanneer je vermogen hoger is dan het heffingsvrij vermogen, dan betaal je belasting over het rendement op je vermogen. Dit rendement is niet het werkelijke rendement, maar de belastingdienst gebruikt hiervoor een fictief rendement dat afhankelijk is van de verdeling van je vermogen over spaargeld, overige bezittingen zoals aandelen en schulden. Dit wordt ook wel forfaitair rendement genoemd. In de toekomst wil de overheid naar een ander systeem overgaan die gebaseerd is op het werkelijke rendement. Dit wordt ook wel vermogensaanwasbelasting genoemd. 

Forfaitair rendementsheffing 2024

Het fictieve rendement is een aanname van de belastingdienst over het rendement dat behaald wordt. Vooralsnog zijn de rendementspercentages vastgesteld op:

  • Bank- en spaartegoeden en contant geld: 0,36%
  • Beleggingen/andere bezittingen: 6,04% (dit was in 2023 6,17%)
  • Schulden: 2,57%

Rekenvoorbeeld

In onderstaande rekenvoorbeeld gaan we ervan uit dat je alleen bent met 60.000 euro spaargeld. Verder heb je geen beleggingen of schulden.

Stap 1: Bereken het rendement per soort vermogen
Bank- en spaartegoeden en contant geld hebben een rendement van 0,36%. Hierbij wordt de berekening: €60.000 x 0,36% = €216. Het belastbaar rendement is €216,-.

Stap 2: Bereken je vermogen
In deze casus is er €60.000 aan bezittingen (bank- en spaartegoeden) waarbij er geen aftrekbare schulden zijn. Hierdoor ontstaat het getal €0,-. Vermogen: €60.000 – €0 = €60.000. Het vermogen is hierdoor €60.000.

Stap 3: Bereken de grondslag sparen en beleggen
Het rendementsgrondslag dat in vermindering wordt gebracht, ook wel heffingsvrij vermogen, is in 2024 vastgesteld op €57.000 zonder fiscaal partner. De grondslag sparen en beleggen wordt hierdoor: €60.000 – €57.000 = €3.000,-.

Stap 4: Bereken je aandeel in de rendementsgrondslag
Om dit te berekenen deel je je grondslag sparen en beleggen door je rendementsgrondslag. Vermenigvuldig deze uitkomst met 100. Grondslag sparen en beleggen: €3.000 : rendementsgrondslag €60.000 x 100 = 5%

Stap 5: Bereken je voordeel uit sparen en beleggen
Dit voordeel dat je uit sparen en beleggen haalt is het belastbaar rendement. Dit vermenigvuldig je met het percentage aandeel in de rendementsgrondslag. De berekening in deze casus is: €216,- x 5% = €10,80. Over dit vermogen betaal je dus 36%. Dus 36% x €10,80 = €3,88. Afgerond €4,- belasting.

Heb je meer dan €60.000 spaargeld? Hieronder hebben wij een overzicht gemaakt van de te betalen vermogensbelasting alleen over spaargeld.

SpaargeldBetaling vermogensbelasting
<€57.000€0,-
€60.000€4,-
€65.000€10,-
€70.000€17,-
€75.000€23,-
€80.000€30,-
€85.000€36,-
€90.000€43,-
€95.000€49,-
€100.000€56,-
€105.000€62,-
€110.000€69,-
€120.000€82,-
€130.000€95,-
€140.000€108,-
€150.000€121,-

Hierbij moet de opmerking gemaakt worden dat dit alleen geldt als je geen overige bezittingen in box 3 hebt zoals aandelen, obligaties, onroerend goed of een vakantiewoning. Ook is er bij bovenstaande geen rekening gehouden met eventuele schulden.

Hoe kun je besparen op de belasting over je spaargeld?

Er zijn een aantal manieren om de belasting over je spaargeld te verlagen of te voorkomen:

  • Spaargeld belastingvrij schenken aan je kinderen of kleinkinderen.
  • Spaargeld gebruiken om je hypotheek af te lossen (mits gunstig).
  • Spaargeld beleggen in groene fondsen. Hierdoor krijg je een extra vrijstelling in box 3.

Spaargeld verplaatsen naar een geblokkeerde pensioenrekening (box 1). Je betaalt dan geen vermogensbelasting, maar wel inkomstenbelasting als je de lijfrente laat uitkeren. Afhankelijk van je huidige belastingschaal kun je een flink deel terugkrijgen van de Belastingdienst bij je inkomstenaangifte. Dit is de derde pensioenpijler.

Conclusie Hoeveel spaargeld mag je belastingvrij hebben in 2024

Je mag €57.000 euro spaargeld belastingvrij houden in 2024 zonder dat je hier belasting over betaald. Met een fiscale partner is dit €114.000. In 2024 betaal je wel meer belasting over je vermogen in vergelijking met 2023. Het belastingtarief is namelijk verhoogd van 32% naar 36%. Het heffingsvrij vermogen daarentegen is wel gelijk gebleven en wordt dus voor 2024 niet geïndexeerd op basis van de inflatie. Als je wilt uitrekenen hoeveel belasting jij zelf over je spaargeld dient te betalen, kun je bovenstaande stappen gebruiken. Mocht je daar niet uitkomen kun je altijd in de tabel bekijken hoeveel je ongeveer dient te betalen. Hierin hebben we een brede range aangehouden van €57.000 tot €150.000 euro spaargeld zodat jouw persoonlijke situatie er altijd wel ongeveer tussen zit. 

FAQ Hoeveel spaargeld mag je belastingvrij hebben in 2024

Hieronder staan de meest gestelde vragen over hoeveel spaargeld je belastingvrij mag hebben in 2024:

Hoeveel spaargeld mag je belastingvrij hebben in 2024?

Je mag €57.000 euro spaargeld belastingvrij houden in 2024 zonder dat je hier belasting over betaald. Met een fiscale partner is dit €114.000.

Hoeveel belasting betaal ik over €100.000 euro spaargeld in 2024?

Wanneer je in 2024 alleen €100.000 euro spaargeld hebt en geen schulden, dan ga je afgerond €56,- euro vermogensbelasting betalen. Wanneer je een fiscale partner hebt, betaal je geen vermogensbelasting omdat je onder het heffingsvrij vermogen van €114.000 zit.

Hoeveel belasting betaal ik over €80.000 euro spaargeld in 2024?

Wanneer je in 2024 alleen €80.000 euro spaargeld hebt en geen schulden, dan ga je afgerond €30,- euro vermogensbelasting betalen. Wanneer je een fiscale partner hebt, betaal je geen vermogensbelasting omdat je onder het heffingsvrij vermogen van €114.000 zit.

Hoeveel belasting betaal ik over €150.000 euro spaargeld in 2024?

Wanneer je in 2024 alleen €150.000 euro spaargeld hebt en geen schulden, dan ga je afgerond €121,- euro vermogensbelasting betalen. Wanneer je een fiscale partner hebt, betaal je €47,- euro vermogensbelasting.