Pensioenpijlers Nederland

pensioenpijlers

Het pensioen is een van de belangrijkste financiële onderwerpen waar je mee te maken krijgt als je ouder wordt. Maar weet je eigenlijk wel hoe je pensioen is opgebouwd en hoeveel je kunt verwachten als je stopt met werken? In Nederland heb je 3 pensioenpijlers: AOW, werkgeverspensioen en privévermogen. Deze drie pijlers vormen samen het totale inkomen dat je na je pensionering ontvangt, maar wat houden deze pijlers precies in en hoe werken ze? In dit artikel leggen we je alles uit over de pensioenpijlers in Nederland. 

pensioenpijlers nederland

Pensioenpijler 1: de AOW

De eerste pensioenpijler is de AOW; Algemene Ouderdomswet. Dit is een basispensioen van de overheid voor mensen met een AOW-leeftijd. Wanneer je AOW gerechtigd bent, hangt af van jouw leeftijd. Ben jij geboren na 31 december 1958? Dan is jouw AOW-leeftijd minimaal 67 jaar. De exacte AOW-leeftijd wordt 5 jaar van tevoren bekendgemaakt. Wil jij jouw AOW leeftijd inzien? Gebruik hiervoor de AOW leeftijd tool van SVB (Sociale Verzekeringsbank; de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland.

Opbouw AOW

De opbouw van AOW start 50 jaar voordat de AOW-uitkering ingaat en in Nederland heeft gewoond. Ieder jaar bouw je 2% AOW op. In bovenstaande voorbeeld start de opbouw van de AOW wanneer je 17 bent. Stel dat je bijvoorbeeld op de 20ste in Nederland bent komen wonen, dan mis je 3 jaar AOW opbouw en betekent dat je 6% minder AOW ontvangt. 

Bedragen AOW

Het AOW bedrag dat je ontvangt is afhankelijk van je situatie. Wanneer je alleenstaand bent is deze hoger dan dat je getrouwd bent of samenwoont.

Netto AOW uitkering voor alleenstaande 2023
Wanneer je alleenstaand bent, is de bruto AOW-uitkering €1458,15 per maand. De netto AOW-uitkering voor alleenstaande is €1378,98 per maand. Zonder loonheffingskorting is deze AOW-uitkering €1101,56 per maand.

Netto AOW uitkering voor gehuwden 2023
Wanneer je gehuwd of samenwonend bent, is de bruto AOW-uitkering €993,16 per maand. De netto AOW-uitkering voor gehuwde of samenwonende is €939,24 per maand. Zonder loonheffingskorting is deze AOW-uitkering €750,91 per maand.

Als je nog even rustig bovenstaande bedragen wilt bekijken hoe het is opgebouwd, kun je dit eenvoudig inzien op de website van SVB; aow bedragen.

Pensioen pijler 2: werkgeverspensioen

De tweede pensioenpijler is de werkgeverspensioen. Dit is een aanvullend pensioen dat je via je werkgever opbouwt. Ongeveer 90% van de werkgevers heeft een aanvullende pensioenregeling in Nederland. Niet iedere werkgever in Nederland biedt een pensioenregeling aan. Dit komt doordat er geen wettelijke pensioenplicht is. Een werkgever hoeft hierdoor niet altijd een pensioenregeling aan te bieden als dat niet is afgesproken in de cao of sector.Wanneer iemand bijvoorbeeld een zelfstandige ondernemer is, is diegene zelf verantwoordelijk voor de opbouw van zijn eigen pensioen.

De hoogte van je werkgeverspensioen hangt af van een aantal factoren waaronder je salaris, het aantal jaren dat je in dienst bent, je pensioenregeling en het rendement op de beleggingen die behaald zijn voor het pensioenfonds of de verzekeraar. De hoogte van de pensioenpremie is ook afhankelijk van meerdere factoren. Hoeveel jij zelf aan pensioenpremie betaald, is in iedere sector anders, maar meestal betaalt de werkgever twee derde van de pensioenpremie en de werknemer een derde. Om dit exact te weten kun je het beste even kijken wat er wordt vermeld op je loonstrook.

Aanvulling AOW

Het werkgeverspensioen is bedoeld als aanvulling op de AOW en wordt uitgekeerd vanaf je pensioendatum tot aan je overlijden. Wil je de hoogte van je pensioen bekijken? Dan kun je eenvoudig inloggen op de website van mijnpensioenoverzicht.nl 

Wanneer je inzicht hebt in de mogelijke hoogte van je pensioen kun je berekenen of je een pensioentekort hebt. Hierbij kun je je huidige inkomen vergelijken met je toekomstige pensioen. Zorg ervoor dat je je AOW-uitkering en toekomstige pensioen bij elkaar optelt. Dit uiteindelijke bedrag vergelijk je vervolgens met je huidige bruto jaarinkomen. De stelregel die vervolgens wordt gebruikt is dat wanneer je pensioeninkomen lager is dan 70% van je huidige bruto jaarinkomen er sprake is van een pensioentekort. Dit pensioentekort kun je middels de derde pensioenpijler aanvullen.

Pensioenpijler 3: privé vermogen

De derde pensioenpijler is het privévermogen. Dit is het vermogen dat je zelf hebt gespaard of belegd hebt voor je pensioen. Dit kan bijvoorbeeld zijn via een lijfrenterekening, een bankspaarrekening, een beleggingsrekening, een eigen woning of andere bezittingen. Wanneer jij een pensioentekort hebt kun je bijvoorbeeld starten met beleggen of een lijfrenterekening openen die fiscale voordelen oplevert. Je kunt gebruik maken van je jaarruimte of reserveringsruimte om extra pensioen op te bouwen via deze geblokkeerde rekening. Het vermogen in pijler 3 kun je gebruiken om je inkomen na je pensioendatum aan te vullen of om juist eerder te stoppen met werken. Het kan handig zijn om te bekijken of jij een modaal salaris hebt, zo weet je of je met je werkgever om de tafel moet voor een eventuele loonsverhoging.

 

Conclusie: Pensioenpijlers Nederland

Het pensioen in Nederland bestaat uit drie pensioenpijlers: AOW, werkgeverspensioen en privévermogen. De AOW is een basispensioen van de overheid dat afhankelijk is van je leeftijd, je woonhistorie en je burgerlijke staat. Het werkgeverspensioen is een aanvullend pensioen dat je via je werkgever opbouwt en dat afhankelijk is van je salaris, je dienstjaren, je pensioenregels en het beleggingsrendement. Het privévermogen is het geld dat je zelf spaart of belegt voor je pensioen. Om inzicht te krijgen in je pensioensituatie kun je gebruik maken van verschillende online tools, zoals de AOW leeftijd tool van SVB, de website van mijnpensioenoverzicht.nl en de pensioenschijf van vijf van Nibud. Zo kun je zien hoeveel pensioen je hebt opgebouwd, hoeveel je kunt verwachten en of je eventueel actie moet ondernemen om je pensioen aan te vullen. 

 

FAQ Pensioenpijlers Nederland

Hieronder staan de meest gestelde vragen over pensioenpijlers Nederland:

Wat is de eerste pijler van het pensioen?

De eerste pijler van het pensioen in Nederland is de AOW. Dit is een basispensioen van de overheid voor mensen met een AOW-leeftijd. De opbouw van AOW start 50 jaar voordat de AOW-uitkering ingaat en in Nederland heeft gewoond. Ieder jaar bouw je 2% AOW op. Het AOW bedrag dat je ontvangt is afhankelijk van je situatie. Wanneer je alleenstaand bent is deze hoger dan dat je getrouwd bent of samenwoont. 

Hoeveel pensioen krijg ik in Nederland?

Dit is afhankelijk van hoeveel pensioen je hebt opgebouwd. Om dit te bekijken kun je inloggen op de website van mijnpensioenoverzicht.nl en inzien hoeveel pensioen je hebt opgebouwd, hoeveel netto pensioen je mogelijk krijgt en de hoogte van de verwachte AOW-uitkering. 

Hoe werkt pensioenopbouw in Nederland?

Het pensioen in Nederland bestaat uit drie pijlers: AOW, werkgeverspensioen en privévermogen. Het AOW is een basispensioen van de overheid voor mensen met een AOW-leeftijd. Het werkgeverspensioen is een aanvullend pensioen dat je via je werkgever opbouwt. Het privévermogen is het vermogen dat je zelf hebt gespaard of belegd hebt voor je pensioen.