Wat is het gemiddelde pensioen in nederland

gemiddeld pensioen nederland

Het pensioen is een belangrijk onderwerp voor veel Nederlanders, zeker met het aankomende nieuwe pensioenstelsel, de AOW-leeftijd die stijgt, de pensioenfondsen die onder druk staan en de economische situatie die onzeker is. Hoeveel pensioen ontvangen Nederlanders gemiddeld nadat zij de AOW-leeftijd bereiken? In dit artikel geven wij jou een overzicht van de belangrijkste cijfers en trends op basis van de meest recente data en prognoses. 

gemiddeld netto pensioen nederland

Samenstelling van het pensioen

Het pensioen bestaat in Nederland uit drie pijlers:

 • AOW; de AOW is een basispensioen van de overheid dat afhankelijk is van je leeftijd, je woonhistorie en je burgerlijke staat
 • Werkgeverspensioen:Het werkgeverspensioen is een aanvullend pensioen dat je via je werkgever opbouwt en dat afhankelijk is van je salaris, je dienstjaren, je pensioenregels en het beleggingsrendement
 • Privévermogen; Het privévermogen is het geld dat je zelf spaart of belegt voor je pensioen.

Gemiddelde bruto pensioen in Nederland 2023

Het CBS heeft in 2019 een rapport uitgebracht over de welvaartspositie van gepensioneerden in Nederland. Dit rapport heet “Welvaart van de gepensioneerden” en bevat onder andere een grafiek die het bruto inkomen van AOW-huishoudens laat zien.

In 2018 is het gemiddelde bruto pensioen van AOW-huishoudens €3830 in Nederland. Dit bruto bedrag bestaat voor 35,3% uit de AOW-uitkering, 36,3% het aanvullend pensioen,

bruto inkomen aow huishoudens pensioen

In 2018 is het gemiddelde bruto pensioen van AOW-huishoudens €3830 in Nederland. Dit bruto bedrag bestaat voor 35,3% uit de AOW-uitkering, 36,3% het aanvullend pensioen, 10,4% inkomen uit vermogen, 15,3% inkomen als werknemer of zelfstandige en 3% overige aanvullend inkomen. 

Het gemiddelde bruto pensioen in Nederland voor 2023 is nog niet bekend. Onlangs heeft Raisin, de marktplaats voor spaarrekeningen, een inschatting gemaakt waarbij de inflatiecijfers als uitgangspunt zijn genomen. Hierbij gaat Raisin ervan uit dat de pensioen delen geïndexeerd worden en de lonen sterk meegroeien. Raisin komt op basis van deze factoren tot onderstaande overzicht:

bruto inkomen aow pensioen 2018-2023

Bij bovenstaande berekening wordt uitgegaan van 20% inflatie met daarbij nog een verhoging. Wat exact het gemiddelde bruto pensioen in 2023 is laat nog even op zich wachten door het CBS, maar de Raisin inschatting geeft in ieder geval een eerste opzet van het gemiddelde bruto pensioen in Nederland.

Belastingtarieven AOW’ers 2024

Voor mensen die een AOW-gerechtigde leeftijd hebben zijn andere belastingtarieven van toepassing. Deze tarieven zijn afhankelijk van de hoogte van het inkomen en de leeftijd. In 2024 geldt voor AOW-gerechtigden het volgende belastingstelsel op basis van het Wetsvoorstel Belastingplan 2024

belastingtarieven aow 2024

In vergelijking met 2023 zijn de tarieven in schijf 1 en 2 licht gestegen. In 2023 het tarief in schijf 1 nog 19,03% en in schijf 2 was dit 36,93%. Het tarief in schijf 3 is ongewijzigd gebleven. Verder is de grenshoogte van het belastbaar inkomen in schijf 1 verhoogd van €37.149 in 2023 naar €38.139 in 2024. De grenshoogte van het belastbaar inkomen in schijf 2 is ook verhoogd van €73.031 in 2023 naar €75.624 in 2024.

Gemiddelde bruto pensioen in Nederland 2024

Op dit moment is het nog niet bekend wat het gemiddelde bruto pensioen is in 2024. Mocht er bronnen beschikbaar komen die de hoogte van het gemiddelde bruto pensioen in 2024 bevestigen, dan wordt dit hieronder verder toegelicht.


Conclusie: wat is het gemiddelde pensioen in Nederland

Het gemiddelde bruto pensioen in Nederland voor 2023 is nog niet bekend. Onlangs heeft Raisin, de marktplaats voor spaarrekeningen, een inschatting gemaakt waarbij de inflatiecijfers als uitgangspunt zijn genomen. Hierbij gaat Raisin ervan uit dat de pensioen delen geïndexeerd worden en de lonen sterk meegroeien. Raisin komt op basis van deze factoren tot onderstaand overzicht:

Maandelijks bruto inkomen van AOW-huishoudens:

 • AOW huishoudens: €5148,-
 • Alleenstaande vrouw: €3185,-
 • Alleenstaande man: €3790,-
 • Paar; beiden AOW’er: €5685,-
 • Paar; een partner AOW’er €7231,-

Bij bovenstaande berekening wordt uitgegaan van 20% inflatie met daarbij nog een verhoging. Wat exact het gemiddelde bruto pensioen in 2023 is laat nog even op zich wachten door het CBS, maar de Raisin inschatting geeft in ieder geval een eerste opzet van het gemiddelde bruto pensioen in Nederland.

Heb jij later genoeg pensioen

Je pensioen is een belangrijke bron van inkomsten voor later. Maar weet je hoeveel pensioen je hebt en hoeveel je nodig hebt? Gelukkig zijn er online tools die je kunnen helpen om je pensioensituatie in kaart te brengen. Bijvoorbeeld:

 • De AOW leeftijd tool van SVB: deze tool laat je zien wanneer je recht hebt op AOW, de basisuitkering van de overheid. Je vult je geboortedatum in en krijgt direct je AOW-leeftijd te zien. Klik hier om de tool te gebruiken.
 • De website van mijnpensioenoverzicht.nl: deze website geeft je een overzicht van al het pensioen dat je hebt opgebouwd bij verschillende werkgevers en pensioenfondsen. Je logt in met je DigiD en ziet hoeveel pensioen je nu hebt, hoeveel je straks kunt verwachten en wat er gebeurt als je situatie verandert. Klik hier om de website te bezoeken.
 • De pensioenschijf-van-vijf van Nibud: deze tool helpt je om te berekenen hoeveel geld je nodig hebt om rond te komen na je pensionering. Je vult je huidige en verwachte inkomsten en uitgaven in en ziet hoeveel geld je overhoudt of tekort komt. Je kunt ook verschillende scenario’s uitproberen en tips krijgen om je pensioen aan te vullen of te optimaliseren. Klik hier om de tool te gebruiken.

Met deze tools kun je meer inzicht krijgen in je pensioensituatie en eventueel actie ondernemen om je pensioen te verbeteren. Zo kun je zorgen voor een financieel zekere toekomst! Een eerste stap kan zijn om te bekijken of je een modaal salaris hebt of dat je moet onderhandelen bij je werkgever!

FAQ Wat is het gemiddelde netto pensioen in Nederland

Hieronder staan de meest gestelde vragen over het gemiddelde pensioen in Nederland:

Wat is het gemiddelde bruto pensioen in Nederland?

Het gemiddelde bruto maandelijkse pensioen van AOW-huishoudens wordt door Raisin geschat op gemiddeld €5148,- per maand. Voor een alleenstaande vrouw ligt dit bruto bedrag op €3185,- per maand. Een alleenstaande man wordt geschat op bruto €3790,- per maand.

Wat zijn de belastingtarieven voor AOW’ers in 2024?

Wanneer je AOW-gerechtigd bent, gelden de volgende tarieven in 2024: in schijf 1 tot een belastbaar inkomen van €38.139 geldt een tarief van 19,07%. In schijf 2 belastbaar inkomen van €38.139 tot €75.624 geldt een tarief van 36,97%. En als laatste schijf 3 van €75.624 en hoger geldt het tarief van 49,50%.

Hoe weet je of je later genoeg pensioen hebt?

Hoe weet je of je later genoeg pensioen hebt en wat is de hoogte hiervan? Er zijn genoeg online tools die je kunnen helpen om je pensioensituatie in kaart te brengen. De website van mijnpensioenoverzicht.nl: deze website geeft je een overzicht van al het pensioen dat je hebt opgebouwd bij verschillende werkgevers en pensioenfondsen. Je logt in met je DigiD en ziet hoeveel pensioen je nu hebt, hoeveel je straks kunt verwachten en wat er gebeurt als je situatie verandert. Klik hier om de website te bezoeken. Vervolgens kun je de tool van het Nibud gebruiken om te berekenen hoeveel geld je nodig hebt om rond te komen na je pensionering. Je vult je huidige en verwachte inkomsten en uitgaven in en ziet hoeveel geld je overhoudt of tekort komt. Je kunt ook verschillende scenario’s uitproberen en tips krijgen om je pensioen aan te vullen of te optimaliseren. Klik hier om de tool te gebruiken.