Wet Toekomst Pensioenen, alles wat je moet weten

Wet toekomst pensioenen

Het pensioenstelsel in Nederland gaat veranderen. De nieuwe Wet toekomst pensioenen is sinds 1 juli 2023 van kracht. Deze wet heeft als doel om het pensioenstelsel te moderniseren en toekomstbestendig te maken. De Wet toekomst pensioenen heeft gevolgen voor iedereen die pensioen opbouwt of ontvangt. Wil je meer weten over de Wet toekomst pensioenen en wat deze voor jou betekent? Hieronder gaan wij er dieper op in deze nieuwe wet.

Wat je moet weten over de Wet toekomst pensioenen

De Wet toekomst pensioenen is een nieuwe wet die sinds 1 juli 2023 van kracht is. Deze wet heeft als doel om het Nederlands pensioenstelsel te moderniseren en toekomstbestendig te maken. De wet is gebaseerd op het pensioenakkoord dat in 2019 is gesloten tussen het kabinet, werkgevers, werknemers en andere betrokken partijen.

Wat verandert er met de Wet toekomst pensioenen?

De Wet toekomst pensioenen brengt een aantal veranderingen met zich mee voor het Nederlandse pensioenstelsel. De belangrijkste veranderingen zijn:

  • De overstap van een uitkerings- naar een premieovereenkomst. Dit betekent dat de hoogte van je pensioen niet meer vooraf wordt vastgesteld, maar afhankelijk is van de ingelegde premies en het behaalde rendement. Hierdoor wordt je pensioen meer aangepast aan de economische situatie en de levensverwachting. Je pensioen kan hierdoor dus sneller stijgen als het economisch goed gaat, maar ook sneller dalen als het economisch minder gaat.
  • De afschaffing van de doorsneesystematiek. Dit is een rekenmethode die ervoor zorgt dat iedereen dezelfde pensioenpremie betaalt, ongeacht de leeftijd. Dit is nadelig voor jongeren, omdat zij langer moeten beleggen en dus meer rendement kunnen behalen dan ouderen. Daarom wordt de doorsneesystematiek vervangen door een leeftijdsonafhankelijke premie. Hierdoor betaal je een eerlijke premie die past bij je leeftijd en je pensioenopbouw.
  •  De invoering van een solidariteitsreserve. Dit is een buffer die wordt gevormd door een deel van de premies en de rendementen. Deze buffer wordt gebruikt om schokken op de financiële markten op te vangen en om pensioenen te laten meegroeien met de prijzen. De solidariteitsreserve is bedoeld om de risico’s en de kansen eerlijk te verdelen over de generaties. 
  • De verbetering van de keuzevrijheid en het maatwerk. Zo heb je de mogelijkheid om te kiezen voor een hoger of lager pensioen in de eerste jaren na je pensionering. Ook kun je een deel van je pensioen ineens opnemen bij je pensionering. Dit om bijvoorbeeld je hypotheek af te lossen of om een mooie reis te maken. Daarnaast kun je je pensioen beter afstemmen op je persoonlijke situatie, bijvoorbeeld als je een partner hebt of als je zelf eerder wilt stoppen met werken. 

Waarom is de Wet toekomst pensioenen nodig?

De Wet toekomst pensioenen is nodig om het Nederlandse pensioenstelsel te verbeteren en aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Het huidige pensioenstelsel is namelijk gebaseerd op aannames en verwachtingen die niet meer gelden. Zo zijn de rentes gedaald, de levensverwachting gestegen en de arbeidsmarkt veranderd. Hierdoor zijn de pensioenen minder zeker, minder eerlijk en minder flexibel dan voorheen.

De Wet toekomst pensioenen wil deze problemen oplossen door het pensioenstelsel transparanter, stabieler en persoonlijker te maken. Zo wordt het pensioen meer inzichtelijk, meer aangepast aan de economische situatie en de levensverwachting, en meer afgestemd op de wensen en de behoeften van de pensioendeelnemers.

Wat betekent de Wet toekomst pensioenen voor jou?

De Wet toekomst pensioenen heeft gevolgen voor iedereen die pensioen opbouwt of ontvangt in Nederland. De exacte gevolgen hangen af van jouw persoonlijke situatie, zoals je leeftijd, je inkomen, je pensioenregeling en je pensioenuitvoerder. 

De Wet toekomst pensioenen is ingegaan op 1 juli 2023, maar de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel zal geleidelijk gaan. De pensioenuitvoerders hebben tot uiterlijk 1 januari 2028 de tijd om hun pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wet. In de tussentijd moeten zij alle pensioendeelnemers informeren over de veranderingen. 

Wil je meer weten over de Wet toekomst pensioenen? Kijk dan op de website van de rijksoverheid: Nieuwe pensioenwet: wat betekent het voor u? of neem contact op met je pensioenuitvoerder. Zij kunnen je meer vertellen over je pensioen en je adviseren over de mogelijkheden die je hebt.

Wat je alvast kunt doen

Heb je verder eigenlijk geen idee hoeveel pensioen je tot op heden hebt opgebouwd? Log dan eens in op mijnpensioenoverzicht.nl. Hier kun je gemakkelijk inzien hoeveel pensioen je mogelijk kunt verwachten. Verder kun je daar inzien hoeveel AOW je krijgt wanneer je de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt. Deze bedragen kun je ook bekijken op de website van SVB.nl: AOW bedragen. Daarnaast kun je een inschatting maken hoeveel inkomsten en uitgaven je denkt te hebben na jouw pensioen. Om dit goed in kaart te brengen heeft het NIBUD een rekentool gemaakt: Pensioenschijf van vijf. Deze geeft je een goed inzicht in jouw inkomen en uitgave. 

Wil je meer weten over het pensioenstelsel in Nederland in het algemeen? Lees dan ook onze artikelen:

  • Pensioenpijlers in Nederland: Dit artikel legt uit wat de drie pensioenpijlers zijn in Nederland: AOW, werkgeverspensioen en privévermogen. Het artikel geeft ook een overzicht van de belangrijkste kenmerken en voorwaarden van elke pijler.
  • Gemiddelde Pensioen Nederland Per Maand: Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste cijfers en trends over het gemiddelde bruto pensioen in Nederland. Het artikel laat zien hoe het pensioen is samengesteld uit verschillende bronnen van inkomen, en hoe het pensioen zich ontwikkelt in de tijd. Het artikel geeft ook een inschatting van het gemiddelde bruto pensioen in 2023.
  • Heffingsvrij vermogen 2024: Dit artikel gaat over het heffingsvrij vermogen, oftewel het bedrag dat je mag hebben zonder dat je er belasting over hoeft te betalen. Het artikel legt uit hoe je het heffingsvrij vermogen kunt berekenen, en wat de gevolgen zijn voor je vermogensbelasting. Het artikel geeft ook de hoogte van het heffingsvrij vermogen in 2024.

FAQ Wet toekomst pensioenen

Hieronder staan de meest gestelde vragen:

Wat is de Wet toekomst pensioenen?

De nieuwe Wet toekomst pensioenen is sinds 1 juli 2023 van kracht. Deze wet heeft als doel om het Nederlandse pensioenstelsel te moderniseren en toekomstbestendig te maken. De wet is gebaseerd op het pensioenakkoord dat in 2019 is gesloten tussen het kabinet, werkgevers, werknemers en andere betrokken partijen.

Waarom is de Wet toekomst pensioenen nodig?

De Wet toekomst pensioenen is nodig om het Nederlandse pensioenstelsel te verbeteren en aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Het huidige pensioenstelsel is namelijk gebaseerd op aannames en verwachtingen die niet meer gelden. Zo zijn de rentes gedaald, de levensverwachting gestegen en de arbeidsmarkt veranderd. Hierdoor zijn de pensioenen minder zeker, minder eerlijk en minder flexibel dan voorheen.