ABP verliest in 22 maanden ruim 100 miljard vermogen

ABP vermogen verlies

Het ABP verliest vermogen. Het heeft in 22 maanden tijd ruim 19% van haar vermogen verloren ten opzichte van eind 2021. Wat betekent dit voor jouw pensioen? In dit artikel leggen we uit wat het ABP is, hoeveel vermogen het heeft, wat de dekkingsgraad is en hoe de financiële situatie van het ABP zich verhoudt tot die van 2021. We geven ook antwoord op de meest gestelde vragen over het ABP.

Wat is het ABP

Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, afgekort als ABP, is het grootste pensioenfonds van Nederland. Het ABP verzorgt de pensioenen van ongeveer 3 miljoen mensen in Nederland die werken of hebben gewerkt bij de overheid en in het onderwijs. Het ABP belegt het geld van de deelnemers om een goed en betaalbaar pensioen te bieden, maar hoe gaat het met de financiële situatie van het ABP?

De financiële situatie van het ABP in 2023

De financiële situatie van een pensioenfonds wordt bepaald door twee belangrijke factoren: het beschikbare vermogen en de verplichtingen. Het beschikbare vermogen is hierbij het geld dat het ABP heeft belegd. De verplichtingen zijn het geld dat het ABP nu en in de toekomst moet uitkeren aan pensioengerechtigde. De verhouding tussen deze twee wordt uitgedrukt in de dekkingsgraad. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie van een pensioenfonds.

Dekkingsgraad ABP oktober 2023

Volgens de actuele situatie op de website van ABP was de actuele dekkingsgraad per 31 oktober 2023 116,7%. Dit betekent dat het ABP voor elke euro die het moet uitkeren 1,167 euro in kas heeft. Dit is een kleine stijging ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023, toen de dekkingsgraad 111,9% was. 

Beschikbaar vermogen ABP oktober 2023

Het beschikbare vermogen van het ABP was per 31 oktober 2023 449 miljard euro. Vijf maanden eerder per 30 juni 2023 was het beschikbare vermogen nog 459,5 miljard euro. Dit is een daling van 10,5 miljard euro ten opzichte van 31 oktober 2023.

Verplichtingen ABP oktober 2023

De verplichtingen van het ABP waren per 31 oktober 2023 395 miljard euro. Vijf maanden eerder per 30 juni 2023 was het beschikbare vermogen nog 403,8 miljard euro. Dit is een daling van 8,8 miljard euro ten opzichte van 31 oktober 2023. Het ABP heeft minder geld nodig om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Voor de actuele financiële situatie, bekijk hier de website van het ABP: ABP – actuele financiële situatie.

De financiële situatie van het ABP in 2021

Hoe verhoudt de financiële situatie van het ABP in 2023 zich tot die van 2021? Om dat te kunnen vergelijken moeten we kijken naar het jaarverslag van het ABP over 2021 (jaarverslag 2021). Daarin vinden we de volgende cijfers:

  • De actuele dekkingsgraad per 31 december 2021 was 93,2%. 
  • Het beschikbare vermogen van het ABP was op 31 december 2021 551,6 miljard euro. 
  • De verplichtingen van het ABP waren per 31 december 2021 592,1 miljard euro.

Hoeveel vermogen heeft het ABP verloren in 22 maanden?

Als we de cijfers van 2021 en 2023 naast elkaar zetten, zien we dat het ABP in 22 maanden ruim 100 miljard euro aan vermogen heeft verloren. Het beschikbare vermogen is gedaald van 551,6 miljard euro eind 2021 naar 449 miljard euro eind oktober 2023. Dit is een afname van 18,6%. De verplichtingen zijn daarentegen gedaald van 592,1 miljard euro eind 2021 naar 395 miljard euro eind oktober 2023. Dit is een afname van 33,28%. De dekkingsgraad is gestegen van 93,2% eind 2021 naar 116,7% eind oktober 2023. Dat is een toename van 25,21%.

Wil je meer weten over het pensioenstelsel in Nederland in het algemeen? Lees dan ook onze artikelen:

  • Wet toekomst pensioenen: Dit artikel gaat over de Wet toekomst pensioenen, die in 2023 in werking zal treden. Het artikel legt uit wat de belangrijkste veranderingen zijn die deze wet met zich meebrengt voor het pensioenstelsel in Nederland. Het artikel bespreekt ook de gevolgen voor de verschillende soorten pensioenregelingen, de pensioenopbouw, de pensioenuitkering en de pensioencommunicatie. Het artikel geeft ook een overzicht van de transitieperiode en de planning van de wet. 
  • Pensioenpijlers in Nederland: Dit artikel legt uit wat de drie pensioenpijlers zijn in Nederland: AOW, werkgeverspensioen en privévermogen. Het artikel geeft ook een overzicht van de belangrijkste kenmerken en voorwaarden van elke pijler.
  • Gemiddelde Pensioen Nederland Per Maand: Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste cijfers en trends over het gemiddelde bruto pensioen in Nederland. Het artikel laat zien hoe het pensioen is samengesteld uit verschillende bronnen van inkomen, en hoe het pensioen zich ontwikkelt in de tijd. Het artikel geeft ook een inschatting van het gemiddelde bruto pensioen in 2023.
  • Heffingsvrij vermogen 2024: Dit artikel gaat over het heffingsvrij vermogen, oftewel het bedrag dat je mag hebben zonder dat je er belasting over hoeft te betalen. Het artikel legt uit hoe je het heffingsvrij vermogen kunt berekenen, en wat de gevolgen zijn voor je vermogensbelasting. Het artikel geeft ook de hoogte van het heffingsvrij vermogen in 2024.

FAQ ABP verliest in 22 maanden ruim 100 miljard vermogen

Hieronder staan de meest gestelde vragen over het ABP verliest vermogen:

Wat is het ABP?

Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, afgekort als ABP, is het grootste pensioenfonds van Nederland. Het ABP verzorgt de pensioenen van ongeveer 3 miljoen mensen in Nederland die werken of hebben gewerkt bij de overheid en in het onderwijs.

Hoeveel vermogen heeft het ABP verloren in 22 maanden?

Als we de cijfers van 2021 en 2023 naast elkaar zetten, zien we dat het ABP in 22 maanden ruim 100 miljard euro aan vermogen heeft verloren. Het beschikbare vermogen is gedaald van 551,6 miljard euro eind 2021 naar 449 miljard euro eind oktober 2023. Dit is een afname van 18,6%.

Wat is de dekkingsgraad van het ABP eind oktober 2023?

Volgens de actuele situatie op de website van ABP was de actuele dekkingsgraad per 31 oktober 2023 116,7%. Dit betekent dat het ABP voor elke euro die het moet uitkeren 1,167 euro in kas heeft. Dit is een kleine stijging ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023, toen de dekkingsgraad 111,9% was.