Heffingsvrij vermogen 2024: Alles wat je moet weten

Ieder jaar blijft het heffingsvrij vermogen een belangrijk fiscaal onderwerp in Nederland, voor mensen met een modaal inkomen, en ook voor de topsalarissen! Maar wat houdt heffingsvrij vermogen eigenlijk in en welke belastingregels en grenzen zijn hierbij van toepassing? Dit artikel geeft antwoord op wat het heffingsvrij vermogen in 2024.

heffingsvrij vermogen met fiscale partners 2024

Wat is heffingsvrij vermogen?

Heffingvrij vermogen verwijst naar het bedrag aan vermogen dat je in Nederland kunt bezitten zonder dat jij hierover belasting hoeft te betalen. Het heffingsvrij vermogen is bedoeld om mensen met een bescheiden vermogen te ontzien van vermogensbelasting.

Heffingsvrij vermogen 2024

Heffingvrij vermogen verwijst naar het bedrag aan vermogen dat je in Nederland kunt bezitten zonder dat jij hierover belasting hoeft te betalen. In 2024 is dit bedrag vastgesteld op €57.000. Voor fiscale partners is dit samen €114.000. In eerste instantie zou het heffingsvrije vermogen worden geïndexeerd op basis van de inflatie naar €62.643, alleen voert het kabinet deze wijziging niet door. Het heffingsvrije vermogen blijft dus gelijk aan 2023, alleen stijgt het belastingtarief wel. Deze was in 2023 32% en wordt in 2024 verhoogd naar 36%. In het belastingjaar 2024 wordt bovenstaande van toepassing waardoor de wijziging pas voelbaar is bij je aangifte inkomstenbelasting in 2025. 

Wil je weten hoeveel belasting je betaalt bij 100.000 euro spaargeld? Lees ons artikel.

Vermogensrendementsheffing

De vermogensrendementsheffing hanteert een fictief rendement, ook wel forfaitair rendement genoemd. Hierbij maakt de belastingdienst een aanname over het rendement dat behaald wordt. Vooralsnog zijn de rendementspercentages van 2024 vastgesteld op:

  • Bank- en spaartegoeden en contant geld: 0,36%
  • Beleggingen/andere bezittingen: 6,04% (dit was in 2023 6,17%)
  • Schulden: 2,57%

Bovenstaande percentages staan nog niet vast. Deze kunnen nog veranderen. Over je box-3 inkomen betaal je in 2024 36% belasting.

Hoeveel belasting betaal je zonder fiscale partner

Hieronder zijn twee berekeningen gemaakt. Hierbij gaat het om een rekenvoorbeeld met en zonder fiscaal partner.  Hierbij is de situatie dat je €100.000 spaargeld hebt in 2024 zonder fiscaal partner:

Stap 1: Bereken het rendement per soort vermogen
Bank- en spaartegoeden en contant geld hebben een rendement van 0,36%. Hierbij wordt de berekening: €100.000 x 0,36% = €360. Het belastbaar rendement is €360,-.

Stap 2: Bereken je vermogen
In deze casus is er €100.000 aan bezittingen (bank- en spaartegoeden) waarbij er geen aftrekbare schulden zijn. Hierdoor ontstaat het getal €0,-. Vermogen: €100.000 – €0 = €100.000. Het vermogen is hierdoor €100.000.

Stap 3: Bereken de grondslag sparen en beleggen
Het rendementsgrondslag dat in vermindering wordt gebracht, ook wel heffingsvrij vermogen, is in 2024 vastgesteld op €57.000 zonder fiscaal partner. De grondslag sparen en beleggen wordt hierdoor: €100.000 – €57.000 = €43.000,-.

Stap 4: Bereken je aandeel in de rendementsgrondslag
Om dit te berekenen deel je je grondslag sparen en beleggen door je rendementsgrondslag. Vermenigvuldig deze uitkomst met 100. Grondslag sparen en beleggen: €43.000 : rendementsgrondslag €100.000 x 100 = 43%

Stap 5: Bereken je voordeel uit sparen en beleggen
Dit voordeel dat je uit sparen en beleggen haalt is het belastbaar rendement. Dit vermenigvuldig je met het percentage aandeel in de rendementsgrondslag. De berekening in deze casus is: €360,- x 43% = €154,80. Over dit vermogen betaal je dus 36%. Dus 36% x €154,80 = €55,72. Afgerond €56,- belasting.

 

Hoeveel belasting betaal je met fiscale partner

Hierbij is de situatie dat je €100.000 spaargeld hebt in 2024 met een fiscaal partner:

Stap 1: Bereken het rendement per soort vermogen
Bank- en spaartegoeden en contant geld hebben een rendement van 0,36%. Hierbij wordt de berekening: €100.000 x 0,36% = €360. Het belastbaar rendement is €360,-.

Stap 2: Bereken je vermogen
In deze casus is er €100.000 aan bezittingen (bank- en spaartegoeden) waarbij er geen aftrekbare schulden zijn. Hierdoor ontstaat het getal €0,-. Vermogen: €100.000 – €0 = €100.000. Het vermogen is hierdoor €100.000.

Stap 3: Bereken de grondslag sparen en beleggen
Het rendementsgrondslag dat in vermindering wordt gebracht, ook wel heffingsvrij vermogen, is in 2024 vastgesteld op €114.000 met fiscale partner. De grondslag sparen en beleggen wordt hierdoor: €100.000 – €114.000 = -€14.000,-.

Stap 4: Bereken je aandeel in de rendementsgrondslag
Om dit te berekenen deel je je grondslag sparen en beleggen door je rendementsgrondslag. Vermenigvuldig deze uitkomst met 100. Grondslag sparen en beleggen: -€14.000 : rendementsgrondslag €100.000 x 100 = -14%

Stap 5: Bereken je voordeel uit sparen en beleggen
Dit voordeel dat je uit sparen en beleggen haalt is het belastbaar rendement. Dit vermenigvuldig je met het percentage aandeel in de rendementsgrondslag. De berekening in deze casus is: €360,- x -14%. Omdat je werkt met een min percentage betekent dit dat je geen belasting hoeft te betalen. Dit komt doordat je nog onder het heffingsvrij vermogen zit met een fiscale partner. De grens hiervoor is €114.000. Mocht je in de toekomst wel meer spaargeld hebben dan ga je dus wel belasting betalen. Misschien handig om in te zetten voor je pensioen.

FAQ Heffingsvrij vermogen 2024

Hieronder de meest gestelde vragen:

Wat is heffingsvrij vermogen?

Heffingvrij vermogen verwijst naar het bedrag aan vermogen dat je in Nederland kunt bezitten zonder dat jij hierover belasting hoeft te betalen. Het heffingsvrij vermogen is bedoeld om mensen met een bescheiden vermogen te ontzien van vermogensbelasting.

Wat is het heffingsvrij vermogen in 2024?

Het heffingsvrij vermogen omvat het optellen van al je bezittingen. Als dit totale bedrag lager is dan €57.000 (of €114.000 voor fiscale partners), ben je vrijgesteld van vermogensbelasting.

Wat is het belastingtarief in box 3 in 2024?

Over je box 3 inkomen betaalde je in 2023 nog 32% belasting, maar dit belastingtarief wordt in 2024 verhoogd naar 36%.

Hoeveel belasting betaal je over 60.000 euro spaargeld in 2024

Bereken allereerst het belastbaar rendement (€60.000 x 0,36% = €216). Vervolgens bereken je de grondslag sparen en beleggen. De grondslag sparen en beleggen wordt hierdoor: €60.000 – €57.000 (heffingsvrij vermogen zonder fiscaal partner) = €3.000,-. Hierna bereken je het aandeel in de rendementsgrondslag. Grondslag sparen en beleggen: €3.000 : rendementsgrondslag €60.000 x 100 = 5%. Als laatste bereken je het voordeel uit sparen en beleggen.  De berekening: €216,- x 5% = €10,80. Over dit vermogen betaal je 36% belasting. 36% x €10,80 = €3,88. Afgerond €4,- belasting.