ECB stopt met verdere renteverhogingen

ecb stopt met verdere renteverhogingen

ABN AMRO heeft recent de rente op spaartegoeden verhoogd. Van 1% naar 1,25%.
De ABN denkt dat de ECB met geen nieuwe renteverhogingen zal aankondigen. Recente verhoging (met 25 basispunten) betekent dan de laatste verhoging. In dit artikel gaan wij verder in op: ECB stopt met verdere renteverhogingen.

ecb renteverhogingen

Renteverhogingen ECB

Om de inflatie weer naar de gestelde doelstelling van 2% te krijgen is de ECB vanaf 27 juli 2022 begonnen met het verhogen van de rente. De deposito rente is in één jaar tijd gestegen van 0% naar 3,75%. De depositorente is de rente waartegen banken kortlopend bij de centrale bank geld in bewaring kunnen geven.


Bron: ECB

Tijdens de recente persconferentie van de ECB gegeven door Christine Lagarde werden de rentetarieven nogmaals verhoogd met 25 basispunten tot 3,75% voor depositorente en de vaste rente voor basis herfinancieringsoperaties steeg ook met 25 basispunten naar 4,25%. 

Vanaf minuut 13:00

Met deze verhogingen probeert de ECB de kerninflatie onder controle te krijgen. Bij de snelle raming gemaakt door het CBS was de inflatie in juli 4,6%. Een inflatie van 4,6% betekent dat de prijzen van consumentenproducten 4,6% hoger zijn in vergelijking met een jaar eerder (juli 2022). Hierbij stegen vooral de prijzen in de productgroep “voedingsmiddelen, drank en tabak” en “Industriële goederen exclusief energie en motorbrandstoffen”.

ABN Amro geeft in haar visie op de rente en euro aan dat zij denkt dat er geen pauze komt bij de renteverhogingen, maar dat de volgende stap van de ECB een stap omlaag is: een renteverlaging. De verwachting is hierbij dat dit mogelijk aan het einde van het jaar zal gebeuren en anders in het eerste kwartaal van volgend jaar (2024) met 25 basispunten.


FAQ ECB stopt met verdere renteverhogingen

Hieronder staan de meest gestelde vragen over ECB stopt met verdere renteverhogingen:

Wat is de huidige depositorente bij de ECB (augustus)?

De huidige depositorente bij de ECB is op 2 augustus verhoogd met 25 basispunten tot 3,75%.

Wat is de huidige vaste rente voor basis herfinancieringsoperaties bij de ECB (augustus)?

De huidige vaste rente voor basis herfinancieringsoperaties bij de ECB is op 2 augustus verhoogd met 25 basispunten tot 4,25%.