Kom ik in aanmerking voor een sociale huurwoning

Kom ik in aanmerking voor sociale huurwoning

De huizenmarkt in Nederland is al jaren een groot probleem waarbij de laatste jaren de prijs van een koophuis hard zijn gestegen. Vaak kiest men vervolgens om toch over te gaan tot huur. Hierbij heb je de optie om particulier te huren of sociale huur. In dit artikel gaan wij verder in op de vraag wanneer je in aanmerking komt voor een sociale huurwoning.

sociale huurwoning

Betekenis Sociale huurwoning

De definitie van sociale huurwoning is:

“Een sociale huurwoning is een soort woning die in Nederland beschikbaar wordt gesteld door woningcorporaties die speciaal bedoeld zijn voor mensen met een laag inkomen die niet in staat zijn om een woning te kopen of om een huurwoning te vinden die binnen hun budget valt.”

Sociale huur in Nederland

In Nederland zijn op 1 januari 2023 volgens het CBS 8.045.580 woningen (CBS). Hierbij worden de woningen onderverdeeld in koopwoningen, huurwoningen en eigendom onbekend.

aantal woningen in Nederland
Aantal woningen in Nederland 2012-2021

Ingezoomd op het aantal huurwoningen worden deze door het CBS verder onderverdeeld in de categorieën eigendom van woningcorporaties of eigendom overige verhuurders.

aantal huurwoningen in Nederland
Aantal huurwoningen in Nederland 2012-2021

In 2021 zijn er in totaal 2.295.522 woningen eigendom van woningcorporaties. Dit betekent niet dat dit allemaal sociale huurwoningen zijn. Dit zijn huurwoningen in eigendom van toegelaten instellingen volkshuisvesting. Het betreft het aantal huurwoningen waarvan is vastgesteld door het CBS dat de eigenaar een toegelaten instelling is. Hierbij wordt er niet gekeken naar de hoogte van de huurprijs. Toegelaten instellingen zijn hierbij woningbouwverenigingen, een woningstichting of woningcorporaties.

aantal huurwoningen eigendom van woningcorporatie per provincie
Aantal huurwoningen eigendom van woningcorporatie per provincie

Gekeken naar het aantal huurwoningen die eigendom zijn van een woningcorporatie per provincie in 2021 dan staan de meeste huurwoningen in de provincie Zuid-Holland met 24,13%. Gevolgd door Noord-Holland (18,83%), Noord-Brabant (13,76%), Gelderland (10,87%), Utrecht (6,92%), Overijssel (6,12%), Limburg (6,07%), Groningen (3,57%), Friesland (3,54%), Drenthe (2,41%), Flevoland (2,00%) en Zeeland (1,79%).

Wie komt in aanmerking voor een sociale huurwoning

Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning van een woningcorporatie gelden een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn:

 • je moet ingeschreven staan bij een woningcorporatie
  Allereerst dien je ingeschreven te staan bij een woningcorporatie of bij een andere organisatie die de sociale huurwoning aanbiedt. Omdat deze organisaties per gemeente verschillen kun je dit het beste navragen bij jouw eigen gemeente. Deze heeft inzichtelijk om welke organisaties het allemaal gaat.
 • je moet een huisvestingsvergunning aanvragen (afhankelijk per gemeente)
  Wanneer je bij jouw gemeente aan het navragen bent welke organisaties een sociale huurwoning aanbieden kun je gelijk navragen of jij een huisvestingsvergunning dient aan te vragen. De voorwaarden om een huisvestingsvergunning te krijgen verschilt per gemeente, maar kan bijvoorbeeld gaan of je werkt/studeert in de gemeente en of je al woont in de gemeente. Meer informatie omtrent een huisvestingsvergunning kun je hier vinden (rijksoverheid).
 • voldoen aan de eisen van de woningcorporatie
  Een woningcorporatie mag eisen stellen wanneer je in aanmerking komt voor een sociale huurwoning zoals de grootte van jouw gezin of de hoogte van jouw inkomen.

Wat is de wachttijd voor een sociale huurwoning

De wachttijd voor een sociale huurwoning is afhankelijk van de gemeente waarin je deze sociale huurwoning zoekt. De NOS heeft dit in 2021 onderzocht en in minstens 90 gemeente moet je gemiddeld meer dan 7 jaar ingeschreven staan. Bij sommige gemeenten moet je zelfs 17 jaar ingeschreven staan. Wat de tijdsduur voor jouw gemeente is kun je vinden op de daarvoor ontwikkelde pagina van de NOS: sociale huurwoning.  

In sommige gevallen kun je voorrang krijgen op een sociale huurwoning. Bijvoorbeeld wanneer je in aanmerking komt voor een urgentieverklaring. Enkele voorbeelden zijn dat jij om medische redenen moet verhuizen naar een sociale huurwoning, je verhuurder jouw oude huis gaat slopen of als je een asielzoeker bent met een verblijfsvergunning. Meer informatie over een urgentieverklaring kunt u hier vinden: Rijksoverheid urgentieverklaring .

Wat zijn de inkomenseisen voor een sociale huurwoning

Woningcorporaties bepalen of jij een sociale huurwoning krijgt. Hierbij kijken zij onder andere naar jou (gezamenlijk) inkomen. Jouw gezamenlijk inkomen bestaat uit:Inkomen uit werk en woning, Inkomen uit dividend en aandelen, Inkomen uit beleggen en spaargeld. Woningcorporaties moeten namelijk de meest vrijkomende woningen toewijzen aan lage inkomens. Om dit te kunnen doen hebben woningcorporaties documenten nodig om daadwerkelijk je inkomen vast te stellen. Tijdens het bezichtigen van een woning dien je een aantal documenten mee te nemen waaronder een geldig legitimatiebewijs, een inkomensverklaring of jaaropgave van het afgelopen jaar. 

Met het toewijzen van sociale huurwoningen zijn woningcorporaties gebonden aan een aantal regels:

 • Woningcorporaties moeten jaarlijks ten minste 90% van de vrijkomende sociale huurwoningen, met een huurprijs tot €808,06 (prijspeil 2023) toewijzen aan hun doelgroepen. 
 • Jaarlijks moeten de woningcorporaties ten minste 92,5% van de vrijkomende sociale huurwoningen aan eenpersoonshuishoudens met een inkomen tot €44.035 (prijspeil 2023) en aan meerpersoonshuishoudens tot €48.625 toewijzen.
 • Woningcorporaties mogen 7,5% vrij toewijzen. Dit percentage kan verhoogd worden naar maximaal 15% wanneer een woningcorporatie hierover prestatieafspraken maakt met een gemeente en huurdersorganisatie. In deze situatie moet er dus minimaal 85% van de sociale huurwoningen worden toegewezen aan de doelgroep (Volkshuisvesting Nederland).

Hoe hoog is de kale huur bij een sociale huurwoning

In Nederland wordt een huurwoning getoetst aan de liberalisatiegrens. Hierbij wordt een huurwoning die een kale maandhuur heeft tot en met €808,06 als sociale huurwoning gekenmerkt. De liberalisatiegrens geldt alleen voor woningcorporaties. Wanneer een huurwoning een kale huur heeft boven de €808,06 is dit een huurwoning in de vrije sector.

liberalisatiegrens sociale huurwoning
Liberalisatiegrens voor sociale huurwoning periode 2012-2023

De liberalisatiegrens is ook een van de grenswaarde of je in aanmerking komt voor huurtoeslag. Als je huur in 2023 gelijk of lager ligt dan €808,06 kun je in aanmerking komen voor huurtoeslag, alleen is dit ook afhankelijk van je inkomen en je eigen vermogen. Op de website van de belastingdienst kun je berekenen of jij hiervoor in aanmerking komt: Proefberekening toeslagen

FAQ Kom ik in aanmerking voor een sociale huurwoning

Hieronder staan de meest gestelde vragen over of je in aanmerking komt voor een sociale huurwoning:

Wat is een sociale huurwoning

Een sociale huurwoning is een soort woning die in Nederland beschikbaar wordt gesteld door woningcorporaties die speciaal bedoeld zijn voor mensen met een laag inkomen die niet in staat zijn om een woning te kopen of om een huurwoning te vinden die binnen hun budget valt.

Wie komt in aanmerking voor een sociale huurwoning

Dit is afhankelijk van de voorwaarden die een woningcorporatie stelt waaronder de hoogte van jouw inkomen, maar je dient in ieder geval ingeschreven te staan bij een woningcorporatie.


Wat is de wachttijd voor een sociale huurwoning

De wachttijd voor een sociale huurwoning is afhankelijk van de gemeente waarin je deze sociale huurwoning zoekt. De NOS heeft dit in 2021 onderzocht en in minstens 90 gemeente moet je gemiddeld meer dan 7 jaar ingeschreven staan.

Hoe hoog is de kale huur bij een sociale huurwoning

In Nederland wordt een huurwoning getoetst aan de liberalisatiegrens. Hierbij wordt een huurwoning die een kale maandhuur heeft tot en met €808,06 als sociale huurwoning gekenmerkt.