Tegemoetkoming scholieren

tegemoetkoming scholieren nederland

Wil jij weten of je recht hebt op een tegemoetkoming voor scholieren in 2023/2024? Bekijk wat de voordelen voor jou kunnen zijn en ontdek of jij daar in aanmerking voor komt in dit artikel.

tegemoetkoming-scholieren

Wat is de Tegemoetkoming Scholieren?

Voor studenten zijn er in Nederland een aantal zaken goed geregeld. Zo ook de tegemoetkomening studenten. Dit is speciaal ontworpen voor studenten, om deze te helpen met de financiele lasten tijdens hun studie. Op het moment dat je financiele lasten worden verlaagd, dan kan dit jou al veel stress schelen als student.

Voorwaarden voor de Tegemoetkoming Scholieren

Om aanspraak te maken op deze tegemoetkoning moet je natuurlijk wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Leeftijd tussen de 18 en 30 jaar oud
  • Een voltijdopleiding volgen in het voortgezet onderwijs
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit

Onder het voorgezet onderwijs wordt verstaan: vwo, havo, vmbo-tl, lwoo, praktijkonderwijs, vavo en vso,

Waar bestaat de tegemoetkoming scholieren uit

De tegemoetkoming kan je verdelen in 2 onderdelen:

  • De basistoelage
  • De aanvullende toelage

De basistoelage is afhankelijk van je woonsituatie. Op het moment dat je uitwonend bent, dus je woont niet meer thuis, dan is de toelage hoger. Deze basistoelage wordt gezien als een gift. Voor de aanvullende toelage gaat het om ouders die weinig of niet kunnen meebetalen aan de studie. Je kunt dan een aanvullende toelage krijgen. Hierbij wordt gekeken naar het inkomen van de ouders. Deze aanvullende toelage is dan ook een gift.

Je kunt altijd gratis de aanvullende toelage aanvragen. Er wordt dan een berekening gemaakt en zo weet je of je hier wel of niet recht op hebt. Belangrijk om te vermelden is dat je geen recht hebt op een studentenreisproduct of een aparte vergoeding voor de reiskosten. Deze regeling is alleen van toepassing voor studenten die studeren aan het mbo, hbo of universiteit.

Hoogte van de Tegemoetkoming Scholieren 2023/2024

Je bent vast benieuwed naar de hoogte van de tegemoetkoming. Hieronder staat de hoogte van het bedrag. Hierbij is onderscheidt gemaakt tussen de maanden januari t/m april 2023 en augustus tot en met december 2023.

BasistoelageMaximaal bedrag per maand
Thuiswonend€125,07
Uitwonend€291,62

Aanvullende toelage Januari tot Juli 2023Maximaal bedrag per maand
Voortgezet onderwijs onderbouw*€85,89
Voortgezet onderwijs bovenbouw*€94,03
Voorgezet speciaal onderwijs (vso)€57,05
Vova€125,78**
Particulier voortgezet onderwijs onderbouw*  €117,59
Particulier voortgezet onderwijs bovenbouw*  €125,78

* Onderbouw wordt gezien als: vmbo, havo 1,2,3 en vwo 1,2,3. Bovenbouw is havo 4,5 en vwo 4,5,6.

**Doet u vavo en moet u lesgeld betalen? Hoeveel vergoeding u krijgt hangt af van het inkomen van uw ouders.

Aanvullende toelage Augustus tot december 2023Maximaal bedrag per maand
Voortgezet onderwijs onderbouw*€88,19
Voortgezet onderwijs bovenbouw*€96,55
Voorgezet speciaal onderwijs (vso)€58,58
Vova€129,15**
Particulier voortgezet onderwijs onderbouw*  €120,74
Particulier voortgezet onderwijs bovenbouw*  €129,15

Wil je exact weten hoeveel je kunt krijgen? Gebruik dan de rekenhulp. Ben je een student en wil je weten of je recht hebt op loonheffing? Bekijk dan ons nieuwste artikel over loonheffingskorting.

FAQ Tegemoetkoming scholieren

Hieronder staan de meestgestelde vragen over de tegemoetkoming scholieren:

Wat is de tegemoetkoming scholieren?

Dit is een regeling speciaal ontworpen voor studenten, om deze te helpen met de financiele lasten tijdens hun studie.

Wie heeft recht op de tegemoetkoming scholieren?

Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen: Leeftijd tussen de 18 en 30 jaar oud,
Een voltijdopleiding volgen in het voortgezet onderwijs en Je hebt de Nederlandse nationaliteit.

Waar bestaat de tegemoetkoming scholieren uit?

De basistoelage en een aanvullende toelage

Hoe hoog is de tegemoetkoming scholieren?

Dit is afhankelijk van of je thuis woont of uitwonend bent en of je op de onderbouw of bovenbouw zit.