Hoe werkt het prijsplafond (2023)?

hoe werkt het prijsplafond 2023

Het einde van het jaar 2022 naderd en dat betekent dat het prijsplafond zo direct zijn intrede doet. In de maanden november en december 2022 hebben kleinverbruikers een maandelijkse korting gekregen van €190,- op de energierekening. Dit waren de eerste maatregelen ter compensatie van de hoge energieprijzen. De andere mogelijke tegemoetkoming is het prijsplafond. Hoe werkt het prijsplafond 2023 precies wordt uitgelegd in dit artikel.

prijsplafond 2023 nederland

Betekenis Prijsplafond

De definitie van prijsplafond is:

Het prijsplafond geldt voor de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 waarbij er een maximaal tarief geldt die een afnemer betaald voor zijn stroom en gas. Hierbij is er een verbruiksgrens vastgelegd tot 1200 m3 gas, 2900 kWh elektriciteit en 37 GigaJoule bij stadsverwarming. Wanneer iemand boven deze vastgestelde verbruiksgrens komt worden de huidige marktprijzen (afhankelijk van je contract) in rekening gebracht.”    

Prijsplafond 2023

Het prijsplafond is een tijdelijke noodinterventie van de overheid die geldt vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Hierbij zijn onderstaande plafond tarieven van vastgesteld:

  • Gas: € 1,45 per m3;
  • Elektriciteit: € 0,40 per kWh;
  • Warmte: € 47,39 per GJ;

Bij bovenstaande maximale plafond tarieven zijn de variabele leveringstarieven inclusief de energiebelasting en btw al in de prijs meegenomen. Van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 was de btw op energie verlaagd van 21% naar 9%. Deze wijziging is weer teruggedraaid naar 21% in 2023. De verbruiksplafond, ook wel volumeplafond genoemd, zijn vastgesteld op:

  • Gas: 1200 m3 gas per kleinverbruikersaansluiting per jaar;
  • Elektriciteit: 2900 kWh elektriciteit per kleinverbruikersaansluiting per jaar;
  • Warmte: 37 GigaJoule per kleinverbruikersaansluiting per jaar;

Op tot bovenstaande aantallen te komen is er een standaardvolumefracties per dag vastgesteld voor elektriciteit en gas. Hierbij is er rekening gehouden met het feit dat iemand in de winter meer gas verbruikt om zijn huis te verwarmen in vergelijking met de zomermaanden.

verdeling verbruik prijsplafond 2023

In bovenstaande llijngrafiek wordt visueel duidelijk dat het verbruik van gas tijdens de zomermaanden lager is ingeschat. 

Verdeling maximaal verbruik prijsplafond

Wanneer iemand zijn jaarlijkse energierekening krijgt is afhankelijk van de periode wanneer iemand zijn contract is ingegaan. Dit verschilt per huishouden. Om dit in het prijsplafond te verwerken zijn er twee periodes vastgesteld:

  • Deel 1: verbruik periode tot de jaarlijkse energierekening
  • Deel 2: verbruik periode na de jaarlijkse energierekening

Om dit in goede banen te leiden geeft de energieleverancier aan hoeveel energie iemand nog kan gebruiken tegen de afgesproken maximale vastgestelde tarieven. Onderstaande tabel geeft de standaardvolumefracties weer die door de overheid zijn vastgesteld.

verdeling prijsplafond 2023 per maand
Bron: Standaardvolumefracties elektriciteit en gas blz 16 – blz 22

Bovenstaande aantallen zijn tot stand gekomen door op dagbasis het verbruik bij elkaar op te tellen. Hierdoor is het goed om te weten op welke datum jij jouw jaarlijkse energierekening krijgt. Vanaf daar kun je vervolgens berekenen hoeveel energie jij nog over hebt op basis van het energie plafond tegen de vastgestelde maximale tarieven. Mocht je hier op jaarbasis toch boven komen dan betaal je gewoon de markttarieven die zijn vastgesteld door jouw energieleverancier. Om bovenstaande te verduidelijken is hieronder een casus gemaakt:

Casus: jaarrekening op 1 maart 2023

Een gezin met 2 kinderen woont in een normale woning waarbij de einde jaarrekening op 1 maart 2023 binnen komt. De periode 1 januari 2023 tot en met 28 februari 2023 wordt gekenmerkt als verbruiksperiode 1. De tweede verbruiksperiode is wanneer het vernieuwde contract ingaat (1 maart 2023) tot en met 31 december 2023.

Verbruiksperiode 1
Hierbij heeft het gezin in de eerste twee maanden van 2023 750 kWh elektriciteit verbruikt 550 m3 gas. Dit verbruik is hoger dan het vastgestelde verbruik. Het vastgestelde verbruik is immers vastgesteld op 619 kWh elektriciteit en 409 m3 gas.Hierdoor wordt het teveel verbruikte energie (131 kwh  & 141 m3) in rekening gebracht met de daarvoor geldende contractprijzen die je hebt afgesloten met je energieleverancier.

Verbruiksperiode 2
Op 1 maart 2023 gaat voor dit gezin het “vernieuwde contract”, maar het eerdere verbruikt wordt van het jaarlijks vastgestelde verbruiksplafond gehaald. Dit gezin heeft nog 2150 kWh en 650 m3 gas over tot en met 31 december 2023. Het gezin is de aankomende maanden iets zuiniger en blijft hierdoor uiteindelijk onder het vastgestelde verbruiksplafond (2000 kWh en 630 m3 gas). Hierdoor betalen ze gewoon de vastgestelde maximale tarieven die gelden voor het prijsplafond.

Zoals bovenstaande casus laat zien betekent het niet dat wanneer je “vernieuwde” contract ingaat je vanaf 0 begint. De verbruikte energie in de maanden startend vanaf 1 januari 2023 tellen gewoon al mee. Het is daarom handig om een uitdraai te maken van jouw verbruik in 2022 en deze naast bovenstaande tabel te leggen. Op welke datum start je nieuwe contract en hoeveel verbruik je per maand? Zo kun je eenvoudig te weten komen welke maanden je mogelijk iets zuiniger met je verbruik moet zijn om niet extra te moeten betalen mocht je boven het plafond uitkomen. 

Saldering

Het elektriciteitsverbruik dat onder het prijsplafond valt wordt berekend na saldering. Mocht jij zonnepanelen hebben waarmee energie wordt opgewekt en wordt teruggeleverd aan het net betaal jij uiteindelijk de afgenomen elektriciteit van het net na saldering. Hierbij wordt alleen rekening gehouden met de volumes en invoeding van elektriciteit vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Dit betekent dus dat de opgewekte en teruggeleverde stroom in 2022 of 2024 hier niet van toepassing zijn. 

Warmtepomp en prijsplafond 2023

Huishoudens die een warmtepomp hebben hebben ook te maken met het prijsplafond, alleen is hierbij het elektriciteitsverbruik van toepassing. Een warmtepomp bespaart gas, alleen verbruikt daarentegen wel stroom. Dit wordt in de meeste gevallen gecompenseerd met zonnepanelen om eigen energie op te wekken waarbij het vervolgens gesaldeerd wordt. Wanneer je een warmtepomp hebt is het goed om ook een uitdraai te maken van je maandelijkse verbruik (inclusief saldering bij eventuele zonnepanelen). Hierbij kun je vervolgens eenvoudig zien of je boven of onder het prijsplafond blijft op basis van je huidige verbruik. 

Hoeveel stroom een warmtepomp gebruikt is afhankelijk van het model, maar dit kan rond de 4500 tot 6000 kWh per jaar liggen. Dit is veel meer dan de ingestelde 2900 kWh gedurende 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Wanneer je geen zonnepanelen hebt en dit verbruikt niet compenseert met opgewekte energie dat je op het einde veel moet bijbetalen. Hoeveel je vervolgens moet bijbetalen hangt af van afgesloten contract met je energieleverancier. Onderstaande casussen zijn sterk afhankelijk van start van je vernieuwde contract.

Casus 1: je hebt zonnepanelen

Jij hebt een warmtepomp en op je dak heb je een aantal zonnepanelen die op jaarbasis 3000 kWh opleveren. Je totale verbruik is 5000 kWh. Dit betekent dat wanneer er gesaldeerd wordt er een netto verbruik overblijft van 2000 kWh. Dit betekent dat je onder het vastgestelde verbruik plafond blijft. Het verbruiksplafond is 2900 kWh.

Casus 2: je hebt geen zonnepanelen

Jij hebt een warmtepomp, maar jij hebt geen zonnepanelen op je dak. Hierdoor komt je totale verbruik uit op 5000 kWh. Hierdoor kom je boven het vebruiksplafond uit. Voor de eerste 2900 kWh betaal je het maximale vastgestelde tarief van € 0,40 per kWh. Voor de overige 2100 kWh betaal je marktprijzen die zijn vastgesteld in je contract. Het is goed mogelijk dat je in dit scenario al snel €1890,- bij moet betalen wanneer je kWh prijs is vastgesteld op €0,90.

Het is goed wanneer bovenstaande casus bij jouw van toepassing is om te onderzoeken hoeveel zonnepanelen je mogelijk nodig hebt om quitte te draaien in combinatie met een warmtepomp. Uiteraard is dit afhankelijk van hoeveel zonnepanelen jij op je dak kunt plaatsen om zoveel mogelijk energie terug te winnen.

Zonnepanelen aanvragen

Heb jij interesse in zonnepanelen, dan kun je een offerte opvragen bij coolblue! Bekijk wat de mogelijkheden voor jou zijn en wat je uiteindelijk kunt besparen.

Coolblue EnergieZonnepanelenBekijk hier

Meer vragen over: hoe werkt het prijsplafond 2023? Laat het ons weten!

FAQ Hoe werkt het prijsplafond (2023)

Hieronder staan de meest gestelde vragen over hoe werkt het prijsplafond (2023):

Hoe werkt het prijsplafond (2023)?

Het prijsplafond is een tijdelijke noodinterventie van de overheid die geldt vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Hierbij zijn er plafondtarieven ingesteld en een verbruiksgrens van 1200 m3 gas, 2900 kWh elektriciteit en 37 GigaJoule bij stadsverwarming. 

Wat is het prijsplafond?

Het prijsplafond geldt voor de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 waarbij er een maximaal tarief geldt die een afnemer betaald voor zijn stroom en gas. Hierbij is er een verbruiksgrens vastgelegd tot 1200 m3 gas, 2900 kWh elektriciteit en 37 GigaJoule bij stadsverwarming. Wanneer iemand boven deze vastgestelde verbruiksgrens komt worden de huidige marktprijzen (afhankelijk van je contract) in rekening gebracht.  

Wat zijn de vastgestelde energieprijzen bij het prijsplafond?

De vastgestelde energietarieven zijn Gas: € 1,45 per m3, Elektriciteit: € 0,40 per kWh enWarmte: € 47,39 per GJ. Bij deze maximale plafond tarieven zijn de variabele leveringstarieven inclusief de energiebelasting en btw al in de prijs meegenomen. Deze tarieven gelden vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.