Wat is nominale waarde

Nominale waarde is een term dat in de financiele wereld een cruciale rol speelt bij het uitgeven van onder andere obligaties en aandelen. Het is een term die vaak gebruikt wordt bij een waardering en classificatie van deze effecten, maar wat is nominale waarde eigenlijk? In dit artikel gaan we dieper in op nominale waarde en de rol daarvan in de financiele markten.

wat is nominale waarde

Betekenis Nominale Waarde

Nominale waarde is de waarde die wordt toegewezen aan een financieel instrument op het moment van uitgifte. De nominale waarde hoeft niet noodzakelijk de huidige marktwaarde te weerspiegelen.

Deze waarde vormt een rol tussen de entiteit die het financiele instrument uitgeeft en de belegger. Het dient als basis voor het berekenen van bijvoorbeeld rente, dividend en het bepalen van een eventuele terugbetalingswaarde bij een vervaldatum. Dit is vooral belangrijk bij aandelen en obligaties.

Nominale Waarde bij Aandelen

Bij aandelen vormt de nominale waarde meestal de minimaale toegestane waarde per aandeel. In veel landen bestaat er namelijk een wettelijke verplichting om een nominale waarde toe te kennen aan aandelen bij de oprichting van een onderneming. Dit kan dus om een symbolisch bedrag gaan van €1,- per aandeel. Dit heeft uiteraard weinig invloed op de daadwerkelijke waarde van het aandeel in de markt.

Om dit concept duidelijker te maken hebben we hieronder een voorbeeld beschreven. Let op dit is een situatieschets.

Nominale waarde van aandelen voorbeeld

Een start-up wordt opgericht en dat heeft de naam Aandelen Inc. Hierbij worden er 100.000 aandelen uitgegeven bij de oprichting voor een symbolisch bedrag van €1,-. Dit betekent dat de totale nominale kapitaal vna het bedrijf gelijk is aan 100.000 aandelen x €1,00 = €100.000.

Deze waarde heeft dan geen invloed op de werkelijke marktwaarde van de aandelen. De marktwaarde wordt namelijk bepaald door de vraag en aanbod, prestaties van het bedrijf en andere factoren waaronder de situatie in de markt. De aandelen van Aandelen Inc kunnen op de markt worden verhandeld voor €500,- per stuk. Dit is de daadwerkelijke waarde die beleggers bereid zijn te betalen in deze start-up. De nominale waarde vormt dan een boekhoudkundige referentie. Dit is dus voornamelijk voor juridisch van aard. Het zorgt voor aansprakelijkheid voor de aandeelhouders in het geval dat bedrijf in slecht weer verkeerd en misschien wel failliet gaat. Ook heeft het invloed op de stemrechten en de besluitvormingen die binnen de onderneming plaatsvinden.

Nominale Waarde bij Obligaties

De nominale waarde bij obligaties ligt iets anders dan bij aandelen. De nominale waarde bij een obligatie is namelijk het bedrag dat de obligatiehouder zal ontvangen bij de vervaldatum van de obligatie. Dit wordt ook wel de hoofdsom genoemd. Net als bij de aandelen zullen we dat duidelijker maken met ee nvoorbeeld.

Nominale waarde van obligaties voorbeeld

Een bedrijf genaamd Aandelen Inc geeft eeen obligatie uit met een nominale waarde van €1000,- met daarbij een looptijd van 10 jaar en een jaarlijkse rente van 4%. Dit betekent dus dat de investeerder bij de aankoop van de obligatie €1000,- moet betalen. Voor de rente ontvangt hij per jaar €40,-.

De nominale waarde van €1000,- is dus het bedrag dat de obligatiehouder ontvangt op de vervaldatum. Hierbij maakt het niet uit wat de huidige marktwaarde is van de obligatie.

Waarom is Nominale Waarde van Belang

Nominale waarde is om verschillende redenen van belang in de financiele wereld:

 1. Juridische en boekhoudkundige doeleinden: Nominale waarde is een juridisch en boekhoudkundig concept dat helpt bij het vaststellen van de juridische rechten en verplichtingen van de uitgever en de houders van financiële instrumenten.
 2. Bescherming van beleggers: Bij aandelen beperkt de nominale waarde meestal de aansprakelijkheid van aandeelhouders in geval van faillissement.
 3. Bepaling van hoofdsom en rente bij obligaties: Nominale waarde is cruciaal bij obligaties, omdat het de basis vormt voor de berekening van de rentebetalingen (couponrente) en de terugbetaling van de hoofdsom op de vervaldatum. Het geeft beleggers zekerheid over het bedrag dat ze kunnen verwachten te ontvangen wanneer de obligatie moet worden ingelost. 
 4. Vaste versus variabele rente: Obligaties kunnen zowel een vaste als een variabele couponrente hebben. Bij obligaties met een vaste rente wordt de couponrente berekend op basis van de nominale waarde, wat beleggers een stabiele inkomstenstroom biedt gedurende de looptijd van de obligatie. Bij obligaties met een variabele rente is de couponrente gekoppeld aan een referentierentevoet, maar de nominale waarde blijft constant.

Praktische Toepassingen van Nominale Waarde

Er zijn een aantal praktische toepassingen van nominale waarde. Deze worden hieronder toegelicht:

 1. Beleggersbeslissingen
  Beleggers kunnen de nominale waarde gebruiken om te beoordelen hoeveel kapitaal ze kunnen verwachten bij de vervaldatum van het financiele instrument. Dit kan een invloed hebben op het risico profiel van de belegger voor bijv. hun pensioen en de verdere beleggingsbeslissingen.
 2. Beoordeling financiele situatie bedrijf
  Voor bedrijfsanalisten en kredietbeoordelaars kan de nominale waarde worden gebruikt om de financiele gezondheid van een bedrijf te beoordelen. Een hoog aandeel van nominaal kapitaal kan duiden op een stabiele financiele positie.
 3. Boekhouding en belastingen
  Boekhouders gebruiken de waarde bij het opstellen van financiele overzichten en het bepalen van belastingverplichtingen. Het helpt bij het vaststellen van de boekwaarde.

Nominale Waarde en Marktwaarde

Het is belangrijk om te begrijpen dat er een verschil zit tussen de nominale waarde en de marktwaarde. De nominale waarde is dus een waarde die wordt toegewezen bij uitgifte. De marktwaarde is de actuele prijs waartegen het instrument wordt verhandeld op de financiele markt. Deze prijs wordt dus beinvloed zoals eerder aangegeven door onder andere vraag en aanbod, rentetarieven, bedrijfsprestaties en andere marktfactoren.

Hierbij is de marktwaarde vooral bij aandelen meestal hoger dan de nominale waarde. Dit komt doordat de marktwaarde wordt beinvloed door de perceptie van beleggers over de toekomstige groei en bijvoorbeeld de winstgevendheid.

Conclusie

Het is dus een fundamenteel concept voor de financiele wereld en speelt dus een belangrijke rol bij de uitgifte en waardering van aandelen, obligaties en andere financiele instrumenten. Het kan helpen bij het beoordelen van de financiele gezondheid van een bedrijf. Op basis hiervan kunnen belegginsbeslissingen genomen worden.

 

FAQ Nominale Waarde

Hieronder de meestgestelde vragen over nominale waarde:

Wat is nominale waarde?

Nominale waarde is de waarde die wordt toegewezen aan een financieel instrument op het moment van uitgifte. De nominale waarde hoeft niet noodzakelijk de huidige marktwaarde te weerspiegelen.

Welke financiele instrumenten hebben een nominale waarde?

Aandelen en obligaties kunnen een nominale waarde hebben.